Digital humanities

Svenska Litteratursällskapets Höstmöte 2018

Den oändliga texten, fördelar och nackdelar med data science för textforskning. Denna presenentation diskuterar hur data och metoder används och bör användas för textforskning, och hur resultat från storskalig textmining skall tolkas på bästa sätt.

Estonian Digital Humanities Conference 2018

For the last decade, automatic detection of word sense change has primarily focused on detecting the main changes in meaning of a word. Most current methods rely on new, powerful embedding technologies, but do not differentiate between different …