Göteborg Book Fair

Abstract

In the 2022 edition of the Göteborg Book Fair, I participated in two panels in Swedish.

Date
Event
Göteborg Book Fair
Location
Gothenburg, Sweden

Nu digitaliserar vi hela det svenska trycket: men hur, när och varför?

Kungliga biblioteket och de fem stora universitetsbiblioteken har tagit på sig uppdraget att digitalisera allt som har tryckts i Sverige ända från 1400-talet och fram till i dag. Men hur ska det gå till, när blir det klart och vem ska betala kalaset?
Medverkande: Nina Tahmasebi, docent i språkteknologi, Göteborgs universitet, Lars Burman, överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek, Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek och Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, KB. Arrangör: Kungliga biblioteket

Nya vägar till det förflutna - kulturarv och digitaliseringens möjligheter

Hur kan vi i den digitala tidsåldern vaska guld ur historien för att utforma framtiden? Digitaliseringen av det litterära kulturarvet är en fråga om demokrati, öppenhet och tillgänglighet. Den öppnar också för helt nya sätt att utforska stora material. Vilka möjligheter uppstår att läsa vår historia på nytt – med relevans för framtiden?
Medverkande: Cecilia Lindhé, föreståndare Centrum för digital humaniora, Nina Tahmasebi, ledare för forskningsprogrammet Change is Key!, och Mats Malm, föreståndare Litteraturbanken. Samtalsledare: David Anthin, doktor i litteraturvetenskap.

Avatar
Nina Tahmasebi
Associate Professor in Natural Language Processing